Nytt projekt ska förbättra hjärteftervård

december 08, 2015

Riksförbundet HjärtLungs SPICI-studie visar att en rad områden skulle behöva förbättras i eftervården. Under ett seminarium i Stockholm träffades företrädare för 29 av landets sjukhus för att diskutera modeller för en uppdaterad hjärtrehabilitering.

Gunilla Burell, Kristina Hambraeus, Joep Perk, Cathrine Henriksson, Roland Carlsson och Pelle Johansson under seminariet i Stockholm.

Riksförbundet HjärtLungs SPICI-studie som presenterades 2012, pekar dels på att patienter och anhöriga behöver bättre kunskap om hjärtsjukdom och om vikten av att lägga om vanor, dels på att vården måste bli bättre i att förmedla denna kunskap.

Vid ett seminarium i Stockholm i slutet av september 2015 togs ett initiativ till att ta fram en ny modell i eftervården, för att genom bättre förmedling av kunskap och ett intensivt teambaserat stöd - under det första halvåret efter en hjärthändelse och genomgången ballongvidgning - påverka patienternas levnadsvanor.

Projektet är ett samarbete mellan olika yrkesgrupper inom hjärtvården och Riksförbundet HjärtLung. 

Projektgruppen presenterar ett förslag till modell på det Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg 27-29 april 2016.

För mer information kring projektet, kontakta Riksförbundets Pelle Johansson, 08-556 06 206,pelle.johansson@hjart-lung.se