Pressmeddelande från European Heart Network

september 26, 2010

Idag på World Heart Day gör det Europeiska nätverket som agerar på EU-nivå för att bekämpa hjärt-kärlsjukdomarna ett uttalande.

Sammanfattning:

Trots att hjärtsjukdomarna minskat, tack vara ökade insatser, är hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken globalt. I hela Europa dör 4,3 miljoner människor årligen av hjärt-kärlsjukdomar och i EU över 2 miljoner. Det är inte bara en mänsklig tragedi utan också en stor kostnad för samhället. Beräkningar visar att dessa sjukdomar kostar mer än 192 miljarder euro varje år.

Susanne Logstrup, chef på European Heart Network (EHN) anser att det finns mycket stora kunskaper om att förebygga hjärt-kärlsjukdom men att alldeles för lite görs för att omsätta den kunskapen i handling. EHN efterlyser samlade och jämförbara data inom EU om förekomst, utbredning och hantering av hjärt-kärlsjukdomar vilket saknas till stor del idag. På det sättet undviks onödigt dubbelarbete och gränsöverskridande system kan utvecklas.

Om European Heart Network

European Heart Network (EHN) är ett Bryssel-baserad nätverk med medlemsorganisationer i 26 länder varav ett antal är patientorganisationer och där Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är en av medlemsorganisationerna. EHN spelar en ledande roll i förebyggande och minskning av hjärt-kärlsjukdomar, genom påverkansarbete, nätverk, utbildning och patientstöd, inom EU.