Postkod kan avgöra överlevnad

februari 07, 2012

Var du bor kan vara avgörande för om du får en ny hjärtinfarkt eller avlider inom ett år efter den första hjärtinfarkten. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund lyfter under februari månad ojämlikheten i hjärtvården och arrangerar öppna möten med landstingspolitiker i fem landsting.

Andelen patienter som får en ny hjärtinfarkt eller avlider i ischemisk hjärtsjukdom inom ett år efter att de insjuknat varierar stort mellan landstingen. Från nio procent i Jämtland till 16 procent i Norrbotten. Det visar Socialstyrelsens rapport "Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens effektivitet 2011".

- Vi förvånas över att det skiljer sig så mycket både inom och mellan landstingen, säger Pär Hommerberg, projektledare för Hjärtemånaden på Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

För det fjärde året i rad arrangerar Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund under februari öppna diskussioner med landstingens hälso- och sjukvårdspolitiker i fem av Sveriges landsting varför det är så stora skillnader mellan och inom landstingen.

Vi inleder i Hallands län, där andelen som får en ny hjärtinfarkt eller avlider i ischemisk hjärtsjukdom inom ett år efter att de insjuknat är näst högst i landet. Dessutom är skillnaderna mellan kvinnor och män när det gäller överlevnaden i hjärtinfarkt större än i riket i övrigt.

- Det är inte rimligt att det ser ut på det här sättet. Vår erfarenhet är att en väl fungerande eftervård är a och o för människor som drabbats av hjärtinfarkt. Vi kräver nu att de ansvariga i landstingen och socialminister Göran Hägglund går till botten med orsakerna bakom ojämlikheterna i hjärtvården, säger Inger Ros, ordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

För mer information:

Pär Hommerberg, projektledare, Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund
Inger Ros, ordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Rundabordssamtal 2012

2/2 Falkenberg, Falkhallen

  • 17:00 Föreläser Tommy Carlsson, specialist i allmän internmedicin och hjärtsjukdomar, Hjärthuset i Varberg
  • 18:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker

8/2 Kalmar, Stenbergs Servicehus, Ståthållargatan 35

  • 17:00 Föreläser Stefan Thorsén, överläkare hjärtenheten, Helsingborgs lasarett
  • 18:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker

14/2 Sundsvall, Folkets Park, Rotundan

  • 17:00 Föreläser Anders Själander, universitetslektor Umeå universitet, överläkare Sundsvalls sjukhus
  • 18:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker

16/2 Kalix, Folkets Hus

  • 16:00 Föreläsare Kjell Melander, överläkare medicinkliniken Kalix sjukhus
  • 17:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker

23/2 Visby, Clarion Hotell

  • 18:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker
  • 19:00 Föreläsning om förmaksflimmer