Postkod kan avgöra överlevnad

icon februari 07, 2012

Var du bor kan vara avgörande för om du får en ny hjärtinfarkt eller avlider inom ett år efter den första hjärtinfarkten. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund lyfter under februari månad ojämlikheten i hjärtvården och arrangerar öppna möten med landstingspolitiker i fem landsting.

Andelen patienter som får en ny hjärtinfarkt eller avlider i ischemisk hjärtsjukdom inom ett år efter att de insjuknat varierar stort mellan landstingen. Från nio procent i Jämtland till 16 procent i Norrbotten. Det visar Socialstyrelsens rapport "Öppna jämförelser av hälso-och sjukvårdens effektivitet 2011".

- Vi förvånas över att det skiljer sig så mycket både inom och mellan landstingen, säger Pär Hommerberg, projektledare för Hjärtemånaden på Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

För det fjärde året i rad arrangerar Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund under februari öppna diskussioner med landstingens hälso- och sjukvårdspolitiker i fem av Sveriges landsting varför det är så stora skillnader mellan och inom landstingen.

Vi inleder i Hallands län, där andelen som får en ny hjärtinfarkt eller avlider i ischemisk hjärtsjukdom inom ett år efter att de insjuknat är näst högst i landet. Dessutom är skillnaderna mellan kvinnor och män när det gäller överlevnaden i hjärtinfarkt större än i riket i övrigt.

- Det är inte rimligt att det ser ut på det här sättet. Vår erfarenhet är att en väl fungerande eftervård är a och o för människor som drabbats av hjärtinfarkt. Vi kräver nu att de ansvariga i landstingen och socialminister Göran Hägglund går till botten med orsakerna bakom ojämlikheterna i hjärtvården, säger Inger Ros, ordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

För mer information:

Pär Hommerberg, projektledare, Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund
Inger Ros, ordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Rundabordssamtal 2012

2/2 Falkenberg, Falkhallen

  • 17:00 Föreläser Tommy Carlsson, specialist i allmän internmedicin och hjärtsjukdomar, Hjärthuset i Varberg
  • 18:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker

8/2 Kalmar, Stenbergs Servicehus, Ståthållargatan 35

  • 17:00 Föreläser Stefan Thorsén, överläkare hjärtenheten, Helsingborgs lasarett
  • 18:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker

14/2 Sundsvall, Folkets Park, Rotundan

  • 17:00 Föreläser Anders Själander, universitetslektor Umeå universitet, överläkare Sundsvalls sjukhus
  • 18:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker

16/2 Kalix, Folkets Hus

  • 16:00 Föreläsare Kjell Melander, överläkare medicinkliniken Kalix sjukhus
  • 17:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker

23/2 Visby, Clarion Hotell

  • 18:30 Rundabordssamtal med landstingspolitiker
  • 19:00 Föreläsning om förmaksflimmer