Patientföreträdare varnar för ökad vårdskuld

september 04, 2020

Utebliven rehabilitering och inställda uppföljningar kommer att öka på den vårdskuld som uppstått under pandemin. Inger Ros och andra patientföreträdare tecknar en dyster bild.

I en artikel i Life-time.se efterlyser patientföreträdarna en nationell samordning för att möta det ökade behovet av vård och rehabilitering.

Riksförbundets Inger Ros hänvisar till den undersökning som Riksförbundet HjärtLung genomförde i våras visar att var fjärde medlem någon gång gång eller flera gånger avstått behövd vård under coronapandemin.

– Rapporten visar också att människor varit mindre fysiskt aktiva, och det vet vi ju är väldigt illa för dem som har hjärt-kärl- eller lungsjukdomar, där livsstilsfaktorer och motion är otroligt viktigt. Så det klart att vi känner en oro, säger förbundsordföranden Inger Ros, till LIFe-time.se.