Patientföreningen FH-Sverige ny riksförening i HjärtLung

augusti 10, 2018

Patientföreningen FH-Sverige är nu en riksförening inom Riksförbundet HjärtLung. Föreningen representerar personer som har familjär hyperkolesterolemi, FH.

Gunnar Karlsson är ordförande för Patientföreningen FH-Sverige. Han ser fram emot samarbetet:

- Jag tror detta kommer bidra till ett mervärde för båda organisationerna, säger Gunnar Karlsson. Våra medlemmar är spridda över hela landet och vi ser en möjlighet att nå ut med information och en del av våra medlemmar kommer säkert att vara intresserade av att delta i de aktiviteter som Riksförbundet HjärtLung erbjuder.

Patientföreningen FH Sverige startades 2009 med syfte att aktivt verka för att vården i Sverige av personer FH utvecklas till att bli ett av de ledande länderna i Europa. Det gör man genom påverkansarbete och att sprida information om FH. I dagsläget har föreningen cirka 220 medlemmar.

FH är en av de vanligaste allvarliga, ärftliga sjukdomarna. Sjukdomen innebär att man har medfött höga kolesterolnivåer i blodet och därmed kraftigt förhöjd risk att tidigt insjukna i hjärt-kärlsjukdom.

- Det finns anledning att misstänka att medlemmarna inom HjärtLung som drabbats av hjärt-kärlsjukdom kan hänföras till den ärftliga faktorn, säger Gunnar Karlsson. Med rätt behandling går det att förebygga insjuknande i hjärt-kärlsjukdom.

Om du vill veta mer kontakta FH Sverige via vår hemsida www.fhsverige.se eller skicka et mail till info@fhsverige.se