Patienter i fokus på KOL-dag

oktober 24, 2016

Vad kan man lära av de som ligger i framkant med arbetet att förbättra vården för patienter med astma och KOL? Patienterna var i fokus på Dagens Medicins årliga astma- och KOL-dag.

På plats för att försöka svara på frågan fanns Marianne Eduards, sjuksköterska med inriktning astma, allergi och KOL, som berättade om hur man jobbar med strukturerad KOL-vård på Liljeholmens vårdcentral i Stockholm.

 Verksamhetsledningens stöd som den viktigaste framgångsfaktorn, men även att dialogen mellan de olika professionerna i teamet kring patienten fungerar, säger Marianne Eduards.

Det är många som efterfrågar en mer strukturerad vård kring KOL-vården. Sedan ett par år tillbaka arbetar ett nationellt programråd hos Sveriges kommuner och landsting (SKL) med att ta fram dokument och verktyg som ska göra verklighet av ambitionerna i de nationella riktlinjerna som släpptes i slutet av 2015.

 Vi brukar säga att det är så här vi gör verkstad av riktlinjerna, säger Peter Odebäck, specialist i allmänmedicin och ledamot i det nationella programrådet.

Birgitta Göthman och Peter Odebäck pratade om Nationella programrådet.

Förhoppningen är att alla sjukvårdsregioner och landsting ska ha regionala råd som i sin tur ska hjälpa till att föra ut kunskapen och verktygen runt om i landet. Peter Odebäck poängterade att det är viktigt med patientmedverkan även regionalt och lokalt. Riksförbundet HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet finns representerade i det nationella programrådet och förhoppningen är att patientmedverkan också ska bli en naturlig del av de regionala råden.

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros påpekade i en paneldebatt att landstingen behöver börja budgetera för att kunna höja standarden på KOL-patienternas vård. En undersökning HjärtLung och Astma- och Allergiförbundet gjorde i våras visade att endast sex av de 20 landsting som svarade hade budgeterat för införandet av de nationella riktlinjerna.

 Det får inte glömmas bort att kroniker står för 80 % av kostnaderna i vården, säger Inger Ros.

Inger Ros i paneldebatt om vad som krävs för god KOL-vård.

HjärtLung medverkade också på ett annat hörn när KOL-projektet förbundet medverkar i presenterade hur framtidens vård av kroniskt sjuka i hemmet kan se ut. Projektet introducerar en ny typ av vårdroll där en så kallad vårdoperatör (en utbildad sjuksköterska) via videolänk kan ha kontinuerlig kontakt med patienten i hemmet. Patienten har digitala mätsensorer som t.ex. en blodtrycksmätare till hjälp för att själv regelbundet kunna rapportera in sina värden. Förhoppningen är att projektet ska bli ett komplement till den traditionella vården och på så sätt möta behovet för en god KOL-vård på distans.

Se en film om KOL-projektet

Michael Peolsson (t.v.) och Per-Olof Sjöberg visade hur framtidens distansvård kan se ut. 

På plats utanför konferenslokalen hade HjärtLung också en monter med information om patientutbildningen "Aktiv med KOL". Utbildningen, som består av fyra handledarledda gruppträffar, är framtagen för vårdcentraler, kliniker och sjukhus som kostnadsfritt kan använda den för att utbilda patienter med KOL och varvar kunskaper med praktiska uppgifter, filmer och faktablad för att göra det möjligt för deltagarna att ta till sig materialet och omsätta kunskapen till praktisk handling i vardagen. Glädjande nog var montern välbesökt under dagen.