Patienter ska kunna neka oförsäkrade läkemedel

april 05, 2013

"En bit på väg" säger Riksförbundets Inger Ros om förslaget att apoteken ska tvingas informera om att ett läkemedel inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen och att patienten ska kunna neka läkemedelsutbyte och utan merkostnad få det förskrivna läkemedlet med ett bättre ersättningsskydd.

Patienter ska kunna neka oförsäkrade läkemedel

Regeringens utredare föreslår nu att apoteken ska tvingas informera om ett läkemedel inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Patienten ska kunna säga nej till läkemedelsutbyte och utan merkostnad få det förskrivna läkemedlet med ett bättre ersättningsskydd. Däremot föreslår utredaren inte krav på att alla läkemedel ska ingå i försäkringen.

– Förslaget är en bit på väg men vi menar att man måste jobba vidare för att hitta en lösning som inbegriper alla läkemedel som säljs i Sverige, säger Inger Ros, ordförande för Hjärt- och lungsjukas Riksförbund.

I dag är det frivilligt för företagen att vara anslutna till Läkemedelsförsäkringen som ska ersätta någon som drabbats av skada från läkemedel. Detta innebär att de läkemedel som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen har ett sämre ersättningsskydd.

Vid generikautbyten, till exempel där Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, utser "periodens vara", det billigaste läkemedlet på marknaden, är apoteket i dag skyldigt att byta ut originalläkemedlet till den billigare varan även om den inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Om patienten vill byta till annat läkemedel får patienten i dag stå för hela kostnaden själv.

Nu föreslår regeringens utredare i ett andra delbetänkande att en patient ska, utan merkostnad, få motsätta sig utbyte till ett läkemedel som har ett sämre ersättningsskydd vid läkemedelsskador än det förskrivna läkemedlet. Apoteken föreslås också vara skyldiga att informera patienten när det finns skillnader i ersättningsskydd mellan det förskrivna läkemedlet och det utbytbara. Däremot lägger utredaren inte fram något förslag om krav på att alla läkemedel som säljs i Sverige ska omfattas av Läkemedelsförsäkringen eftersom man menar att EU:s produktansvarsdirektiv hindrar detta.

- Det är bra att patienten får rätt att välja läkemedel med ett bättre ersättningsskydd utan att behöva stå för kostnaden själv och att apoteken måste informera om det är skillnader vad gäller försäkringen. Däremot menar vi fortfarande att det ska vara ett krav att alla läkemedel som säljs i Sverige ska vara anslutna till läkemedelsförsäkringen, säger Inger Ros, ordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Även för läkemedel som inte omfattas av utbytessystemet föreslås att patienten ska få information om läkemedlet ingår i Läkemedelsförsäkringen. I det fallet ska informationsansvaret ligga på förskrivaren.