Öppet brev om nytt tobaksdirektiv i EU

mars 22, 2013

Förslaget innehåller ett antal åtgärder för att minska tobaksbruket. Ökad kontroll mot smuggling, varningsinformation i text och bild som täcker en stor del av paketen är några av förslagen. Brevet har lämnats till socialdepartementet.

Öppet brev till Sveriges regering, riksdag och Sveriges ledamöter i Europaparlamentet:

Stöd det nya EU-direktivet om tobak!

Sverige har kommit långt i kampen mot rökningen. Det är inte länge sedan man kunde röka på restauranger, och för bara ännu lite längre sedan var tobaksreklam självklar. I dag är den starkt begränsad inom flera områden. Ni, Sveriges politiker, har varit viktiga för denna positiva utveckling. Ert och era företrädares agerande i tobaksfrågan har räddat liv.

Men kampen är långt ifrån över. Inom EU dör varje år 700 000 personer i förtid på grund av tobaken. I Sverige innebär det 6 400 förtida dödsfall. Trots att allmänheten känner till tobakens skador, börjar 16 000 ungdomar att röka i Sverige varje år. Minskat tobaksbruk är fortfarande den enskilt största påverkbara faktorn för att förbättra folkhälsan.

I år ska EU besluta om ett nytt tobaksproduktdirektiv, med syfte att minska antalet ungdomar som börjar röka eller snusa och att hjälpa dem som redan har börjat, att sluta.

Direktivet innebär en ny möjlighet att vinna ännu en seger mot tobaken och att sätta folkhälsan först, för oss och för kommande generationer.

Det nya direktivet innehåller nämligen en rad viktiga reformer. Hälsovarningar som ska täcka minst 75 procent av cigarettpaketen. Ett stopp för vilseledande färger på paketen liksom parfymliknande förpackningar. Dödliga produkter ska inte packas in i guld och purpur. Stopp för alltför dominerande smaktillsatser som choklad, hallon och vanilj i tobaken som missleder främst barn och unga, till att tro att tobaken är mindre farlig. Och förslag på ny märkning för att förebygga smuggling.

Vi kämpar för att ungdomar inte ska börja röka eller snusa, vi vårdar tobakens offer, vi samlar in pengar till forskning, debatterar, informerar och utbildar. Vi anser, med vår gemensamma erfarenhet tagen i beaktelse, att direktivet är bra. Vi vet att de föreslagna åtgärderna fungerar.

När ni politiker i riksdag, regering och Europaparlament nu diskuterar en svensk linje i den här frågan, bör ni reflektera över hur varje steg hittills har åstadkommits genom viktiga och ibland även obekväma politiska beslut. Ingen framgång har varit gratis. Ingen meter har vunnits för att tobaksindustrin har tagit ett steg åt sidan (även om ni ibland har tvingat dem att flytta på sig).

Ni har viktiga beslut att fatta. Beslut som kan påverka livslängden för tusentals personer i Sverige varje år. Vi hoppas att ni stödjer direktivet fullständigt och helhjärtat. Det är dags att vinna några meter till i kampen mot tobaken.

Marie Wedin, ordförande Sveriges läkarförbund
Yvonne Nyblom, ordförande Sveriges Tandhygienistförening
Elin Ramfalk, generalsekreterare A Non Smoking Generation
Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden
Birgitta Kihlberg, vice förbundsordförande Diabetesförbundet
Staffan Josephsson, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
Inger Ros, ordförande Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
Stefan Jutterdal, förbundsordförande Leg. Sjukgymnasters Riksförbund
Katarina Johansson, samordnare Nätverket mot cancer
Olle Svensson, professor Rökfri Operation
Slim Lidén, förbundssekreterare Riksförbundet SMART
Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO
Elizabeth Bergsten-Nordström, ordförande Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
Alf Carlsson, ordförande Prostatacancerförbundet
Sören Selinder, ordförande Mun och Halscancerförbundet
Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet
Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Sara Dinwiddie, förbundssekreterare Smart Ungdom
Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet
Ewy Thörnqvist, generalsekreterare Tobaksfakta
Linda Engström, förbundsordförande Ungdomens nykterhetsförbund
Julia Mjörnstedt, generalsekreterare Ung Cancer
Hannah Rosenqvist, generalsekreterare Unga Allergiker
Per Haglind, ordförande Yrkesföreningar mot Tobak
Dick Jansson, förbundsordförande Riksförbundet VISIR
Margareta Pantzar, ordförande TobaksPreventiva nätverket Landsting och Regioner
Wictoria Hånell, kanslichef Mag- och Tarmförbundet
Gunilla Klingberg ordförande Sveriges Tandläkarförbund
Ywonne Wiklund, nationellt ansvarig Tobaksfri Duo
Agneta Franzén, ordförande Carpa
Margaretha Sundsten, ordförande Gynsam