Öppen utfrågning i Riksdagen

maj 04, 2010

Tisdag 4 maj 2010 anordnade socialutskottet en utfrågning angående regeringens proposition Patientsäkerhet och tillsyn. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund var inbjudna för att lämna sina synpunkter på patientsäkerhet.

Förbundet drog fram fyra teman vid sin dragning under de fem minuter var som gavs till deltagarna.

  • Akut omhändertagande
  • Rätten till tidig och korrekt diagnos
  • Lika vård och behandling
  • Säker läkemedelshantering

Läs om proposition Patientsäkerhet och tillsyn på Riksdagens hemsida