Ökning av antalet TBC-fall i Sverige

mars 01, 2016

Jämfört med 2014 så har antalet fall av tuberkulos som rapporterats i Sverige ökat med 22 % under 2015, visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten skriver att ökningen inte är oväntad eftersom: "cirka 90 % av dem som har tuberkulos i Sverige har smittats i ett annat land och invandringen ökade kraftigt 2015."

Antalet fall bland svenskfödda har också ökat något. Störst är ökningen bland personer över 80 år som har insjuknat i tuberkulos som de smittats av i sin ungdom. Ingen ökning kan ses hos barn under 10 år.

De flesta som insjuknar i tuberkulos har kommit till Sverige under de senaste fem åren. 

Folkhälsomyndigheten skriver att långt ifrån alla som har tuberkulos är smittsamma och hos dem som är smittsamma försvinner smittsamheten snabbt när de får behandling, och man påpekar att den allra viktigaste åtgärden för att minska smittspridning är därför tidig diagnos och rätt behandling.

Om man kommer från ett land där tuberkulos fortfarande är vanligt så ingår screening för tuberkulos i den hälsoundersökning som erbjuds asylsökande.

Fakta -  Tuberkulos i Sverige 2015

Under 2015 har det anmälts totalt 835 nya fall av tuberkulos (TB) i Sverige varav 14 fått diagnosen i annat land och hade pågående eller nyligen avbruten behandling när de kom till Sverige. Det är en fortsatt ökning jämfört med 2014 (835 resp. 684) och sedan 2003 så har antalet fall ökat med över 100 % (410 fall 2003). Ökningen är helt relaterad till ökad invandring från länder där TB fortfarande är vanligt. 

Tuberkulos bland svenskfödda

TB bland personer födda i Sverige är numera så ovanligt att det finns stor risk att man inte överväger diagnosen. Vid hosta som varar mer än tre veckor och allmänna sjukdomssymtom som feber och viktnedgång är det viktigt att komma ihåg TB som differentialdiagnos, även i den svenskfödda befolkningen. Antal fall födda i Sverige var under året 86 att jämföra med 56 under 2014.

Multiresistent tuberkulos (MDR-TB)

Av multiresistent TB, så kallad MDR-TB, anmäldes under 2015: 22 fall jämfört med 15 fall under 2014. 

Av de 22 fallen var 3 fall 18 år eller yngre vilket är betydligt färre än 2014 då 8 av MDR-fallen var minderåriga. Samtliga är insatta på behandling och mår bättre. (Källa: Folkhälsomyndigheten)