Ökade väntetider på ambulans när någon får

februari 02, 2010

Varje år drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, av dem överlever endast cirka 300 personer. Siffror från Hjärtstoppsregistret visar att det tar tre minuter längre i dag än för sex år sedan för ambulansen att komma fram när någon har fått hjärtstopp. Idag är medianinstanstiden nio minuter.

Eftersom varje minut är dyrbar när ett hjärta stannar är det av stor betydelse att räddningspersonalen är snabbt på plats. På många håll runt om i landet samverkar räddningstjänst och ambulans genom så kallade IVPA-avtal (I Vänta På Ambulans). Erfarenheter från SALSA-projektet i Stockholm visar att med en sådan samverkan kan insatstiderna förkortas och liv räddas. Men en undersökning från Hjärt-Lungfonden visar att hela 85 av landets 290 kommuner sakar ett sådant avtal.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är bekymrade över att inte fler kommuner har ett sådant avtal, varje patient måste snabbt få den hjälp som den har rätt till. Som patientorganisation anser vi att hela landets akutsjukvård inklusive larm- och ambulansverksamhet måste utvecklas så att alla med hjärt- och lungsjukdom får de insatser de behöver för att överleva.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund menar att de viktigaste åtgärder för att öka överlevnaden vid hjärtstopp är att förkorta fördröjningstiden till defibrillering genom:

  • Att verka för att fördröjningstiden till att larma SOS förkortas. Detta kan göras genom utökad information till allmänheten framförallt i samband med HLR-utbildning.
  • Att utreda orsakerna bakom ökningen av utryckningstiden.
  • Att placera ut hjärtstartare i andra utryckningsfordon, i första hand i räddningstjänstfordon och polisbilar genom IVPA-avtal.
  • Att placera ut hjärtstartare på allmänna platser, där man kan förvänta en periodvis ansamling av många människor och därmed ökad risk för att hjärtstopp skall inträffa.
  • Att placera förenklade "engångshjärtstartare" i hemmen hos identifierade högriskpatienter.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kräver att ansvariga myndigheter utreder orsakerna till de förlängda väntetiderna på ambulans. Vi förväntar oss att fler kommuner och landsting vill förbättra samordningen mellan ambulanssjukvård, räddningstjänst och polis, exempelvis via avtal om IVPA-insatser.