Oacceptabla brister i patientskyddet

mars 29, 2010

Alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas inte, som man kanske tror, av en likvärdig läkemedelsförsäkring. Det innebär en risk att man som patient inte får ersättning vid en läkemedelsskada.

- Det är helt oacceptabelt att alla svenska läkemedelsanvändare inte är garanterade ett fullgott försäkringsskydd, säger Berndt Nilsson, förbundsordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Läkemedelsförsäkringen i Sverige bygger på frivillighet. Företag som vill ansluta sig köper en andel i Läkemedelsförsäkringen, LFF Service. Av den totala läkemedelsförsäljningen på den svenska marknaden är 98,2 procent anslutna till försäkringen. Som patient är det svårt att veta om det läkemedel man använder är försäkrat eller inte.

En särskild problematik gäller för generikautbyten. Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, utser var fjärde månad "periodens vara", alltså det billigaste utbytbara läkemedlet på marknaden.

Apotekspersonalen är skyldig att byta ut originalläkemedlet till denna vara. Förr kunde kunden byta till annan kopia av läkemedlet som inte var den billigaste och inte stod på receptet om denne betalade mellanskillnaden. Nya regler från TLV innebär att patienten måste betala hela kostnaden själv för annan generika.

– Det här oroar oss. Ett par av generikaföretagen är inte anslutna till försäkringen. Det nya systemet innebär att en patient som vill byta till ett läkemedel som ingår i försäkringen måste stå för hela kostnaden och inte som tidigare betala mellanskillnaden.

I Sverige finns lagstiftning som avser produktansvar för läkemedel men den gäller endast om en säkerhetsbrist hos ett läkemedel har konstaterats. Systemfel och utvecklingsfel räknas inte, trots att de flesta läkemedelskador orsakas av den typen av fel. Det gör att det är ovanligt med utbetalning av ersättning via produktansvarslagen.

Läkemedelsförsäkringen utnyttjas betydligt mer och kan, till skillnad från produktansvarslagen, ge ersättning till patienter som använder flera läkemedel och när det är svårt att slå fast vilket preparat som orsakat skadan men där det är sannolikt att den beror på något av läkemedlen. Läkemedelsförsäkringen omfattar också alla skador som beror på interaktioner mellan olika läkemedel.

För ytterligare information

Berndt Nilsson, förbundsordförande
Roland Carlstein, styrelseledamot