Nya ordföranden har ordet

juni 10, 2010

Förbundets nya ordförande Inger Ros höll ett kortare tal om några av de frågor som hon tycker är viktiga att agera kring.

 • Fler medlemmar en viktig fråga
 • Fokus måste sättas på det friska inte bara det sjuka. Nå nya möjliga medlemmar
 • Fler möten med patienter inom sjukvården
 • Vill också få fler stödjande medlemmar
 • Nå möjliga medlemmar från andra kulturer
 • Likvärdig sjukvård men lika viktigt med det förebyggande arbetet
 • Hjärtstartare på fler platser
 • Generella hälsokontroller, tidig upptäckt viktigt
 • Bristande eftervård, måste bli bättre
 • Hela människan i centrum
 • Brukarmedverkan i såväl forskning som vård