Ny rapport om patientperspektiv i rikssjukhusvård

maj 23, 2013

I en ny rapport riktar Myndigheten för vårdanalys rekommendationer till Socialstyrelsen och regeringen om rikssjukvården ur ett patientperspektiv. Patienternas unika erfarenheter och kunskaper tas inte tillvara i beslutsprocessen om rikssjukvård, menar myndigheten.

Myndigheten för vårdanalys har publicerat den nya rapporten "Centralisering med patienten i centrum – Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården".

I rapporten har Vårdanalys frågat patienterna om vilka faktorer som är viktiga för dem vid beslut om att centralisera den vård som är så specialiserad att den bara bör bedrivas på ett fåtal ställen i landet – så kallad rikssjukvård. Vårdanalys kan konstatera att det finns betydande brister i dagens beslutsprocess för rikssjukvård ur ett patientperspektiv.

Utvärderingen tyder på att det är troligt att fler verksamheter skulle kunna koncentreras än de tolv som idag har definierats som rikssjukvård för att förbättra vårdresultaten.

Läs mer och ladda ner rapporten "Centralisering med patienten i centrum – Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården" på www.vardanalys.se