Ny blodförtunnare i högkostnadsskyddet

oktober 12, 2012

Efter beslut av Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, ingår det blodförtunnande läkemedlet Xarelto i högkostnadsskyddet som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtarytmin och ökar risken för blodproppar. För att förhindra stroke behandlas många patienter som har förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor med blodförtunnande läkemedel, så kallad antikoagulantia.

Den vanligaste antikoagulantian är warfarin, som är den aktiva substansen i Waran. Vid Waranbehandling måste patienten regelbundet kontrollera att man är rätt inställd.

Nu kommer en ny generation antikoagulantia som ska ha färre interaktioner med andra läkemedel och med födoämnen. Först ut var Pradaxa med den aktiva substansen dabigatran, som 2011 godkändes i Sverige som antikoagulantia vid förmaksflimmer. En fördel med Pradaxa framför warfarin är att patienten inte ska behöva gå på behandlingsuppföljningar i samma utsträckning.

Nu kommer ytterligare en blodförtunnare, Xarelto med rivaroxaban som aktiv substans, som efter TLV:s beslut nu ingår i högkostnadsskyddet dels för patienter med förmaksflimmer för att förebygga stroke och systemisk emboli, dels för behandling av djup ventrombos.

TLV:s bedömning är att Xarelto och Pradaxa kan bedömas som likvärdiga behandlingsalternativ.

I beslutsunderlaget refererar TLV bland annat till den europeiska kardiologföreningen ESC som har uppdaterat sina riktlinjer för behandling av förmaksflimmer. I de nya riktlinjerna konstaterar man att "de nya alternativ till warfarin som finns är bättre med avseende på effekt, säkerhet och bekvämlighet." ESC säger också att det inte går att framhålla något av alternativen Xarelto och Pradaxa med hänvisning till det nuvarande kunskapsläget.