Notiser om KOL

På Världs-KOL-dagen har några tidningar publicerat en notis från våra föreningar.