NOAK likställs med Waran

december 20, 2013

De nya blodproppsförebyggande medicinerna likställs nu med Waran i den strokeförebyggande behandlingen vid förmaksflimmer, enligt Socialstyrelsens nya preliminära riktlinjer. Detta innebär att patienten får en ökad valmöjlighet.

För att förebygga stroke bör personer med förmaksflimmer och med ytterligare någon riskfaktor som hög ålder, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, behandlas med blodproppsförebyggande läkemedel, antikoagulantia. Kvinnor med förmaksflimmer ska alltid behandlas med antikoagulantia.

De nya antikoagulantia jämställs nu med warfarin

Hittills har warfarin, Waran, varit dominerade men enligt Socialstyrelsens nya preliminära riktlinjer går det lika bra att avvända de nya läkemedlen Pradaxa, med dabigatran som aktiv substans, Xarelto med rivaroxaban som aktiv substans och Eliquis med apixaban.

– Studier visar att de nya läkemedlen är minst lika effektiva som warfarin som vi traditionellt har behandlat dessa patienter med. Men i de fall en patient har en fungerande behandling med warfarin finns sällan skäl till att byta till annat läkemedel, säger Ulf Näslund, verksamhetschef, Hjärtcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

Alltför få äter blodproppsförebyggande medicin

Förmaksflimmer innebär en snabb, oregelbunden aktivering av hjärtats förmak som leder till oregelbunden hjärtrytm. Förekomsten ökar kraftigt efter 65 års ålder.

Idag finns både en underdiagnostisering av förmaksflimmer och en underbehandling med blodproppsförebyggande läkemedel. Underbehandling är särskilt vanlig hos kvinnor och personer över 80 år. En allvarlig felbehandling är att många behandlas med acetylsalicylsyra, vilket inte alls är effektivt för att förebygga stroke.

Vad är då skillnaden mellan waran-behandling och de nya antikoagulantia, NOAK?

Jämfört med waran ska de nya antikoagulantia ha färre interaktioner med andra läkemedel och med födoämnen. Med de nya läkemedlen behöver patienten inte gå på behandlingsuppföljningar i samma utsträckning som med warfarin.

- Nu tar patienten över ansvaret på ett annat sätt än med waran. Eftersom man inte behöver gå på kontroller i samma utsträckning som vid waran-behandling så förutsätter de nya antikoagulantia att patienten sköter sin medicinering själv, säger Mårten Rosenqvist, kardiolog och professor i medicin vid Danderyds sjukhus.

En invändning har ju varit att man inte haft någon antidot till de nya antikoagulantia, hur ser du på det?

- Misstanken har ju varit att det skulle innebära problem när det uppstår blödningar, men i pågående studier har detta inte visat sig vara något större problem. Antidot mot de nya antikoagulantia är på väg.

I de europeiska riktlinjerna hålls de nya antikoagulantia före warfarin. När Socialstyrelsen nu likställer de ny antikoagulantia med warfarin så kan det dock innebära en fördröjning i landstingens Kloka listor som ska vara ett beslutsstöd för den behandlande läkaren.

- I Stockholms läns landsting är nästa års Kloka lista redan fastställd och där sätter man warfarin före de nya antikoagulantia. Här hade man gott kunnat invänta med sina riktlinjer till Socialstyrelsen sagt sitt. Risken blir ju nu att alla landsting ska komma med sina egna rekommendationer vilket innebär att vården kan bli olika beroende på vilket landsting man tillhör, säger Mårten Rosenqvist.

De nya riktlinjerna är preliminära och kommer att diskuteras i samband med uppdateringen av hela hjärtriktlinjen som kommer under hösten 2014.

- De här nya rekommendationerna är en signal till vården att man ska introducera de nya orala antikoagulantia och att det är viktigt att patienten får en valmöjlighet. Vi har ju en väldigt bra warfarin-behandling i Sverige. Det finns patienter som är välinställda på warfarin och känner att det är tryggt att gå på regelbundna kontroller och då finns det sällan anledning till byte, säger Yvonne Jangelind på Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer hjärtsjukvård