Nedskärningar i vården

Den 27 januari 2010 arrangerade riksförbundet och lokalföreningen i Sundsvall ett "Rundabordssamtal" med landstingspolitiker om vårdkvalitet och nedskärningar i budgeten.

Reportage sändes i TV4.