Möte med Nordiska grannar

april 07, 2011

Vartannat år hålls ett gemensamt möte med representanter för att antal Nordiska förbund i paraplyorganisationen Nordiska Hjärt- och Lungsjukas Förbund (Nhl). I år hölls mötet i Helsingfors med det finska Andningsförbundet som arrangörer.

Det Nordiska samarbetet har som mål att bredda och fördjupa de frågor vi arbetar med, ge varandra goda exempel och tips och erfarenheter som kan ge inspiration till medlemsorganisationernas utveckling.
För första gången i Nhl:s 63-åriga historia valdes en kvinna som ordförande. Karin Jeppsson är sedan 2005 vice ordförande i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och är nyvald ordförande i länsföreningen i Blekinge.

Karin är utbildad hushållslärare, har varit landstingsråd i sex år och därefter riksdagsledamot 1994-2002.

- Min vision för NHL är att utveckla det samarbete som pågått under många år, säger Karin. Det är viktigt att alla nordiska länder gör gemensamma satsningar för att förbättra livet för de som har hjärt- eller lungsjukdom. NHL bör också satsa på förebyggande arbete/folkhälsofrågor. Bra nordiskt samarbete är viktigt för arbetet med "våra frågor" i EU.