Ministermöte med ForskarSverige

maj 08, 2015

Riksförbundet HjärtLung deltog i en konferens tillsammans Sveriges ministrar för näringsliv, forskning och hälsa för att diskutera de åtgärdsförslag som organisationerna i "Agenda för hälsa och välstånd" gemensamt arbetat fram, under ledning av stiftelsen Forska!Sverige.

ForskarSverigeKonferensen och rapporten knyter an till regeringens ambition att stärka life science och bidrar med konkreta handlingsplaner bearbetade ur professionens perspektiv med patienten i centrum. Syftet med förslagen är att snarast få till stånd förbättrade förutsättningar för medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige.

Sverige har halkat efter i forskningskvalitet, kliniska studier och tillgång till nya behandlingsformer inom vården. Det drabbar enskilda individer och bidrar till att life science företag lämnar landet.

ForskarSverige

- Jag är övertygad om att patienten kan vara en god partner i vården såväl som i forskning. Det som krävs är att patienterna är väl informerade om vilka uppgifter som lämnas och att man ser nyttan, sade Inger Ros i en av paneldebatterna med bland andra statssekreterare Agneta Karlsson och Bengt Westerberg, särskild utredare registerbaserad forskning.

Utöver ledare från värdorganisationerna medverkade bland annat Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning, Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister och Bengt Westerberg, särskild utredare register-baserad forskning.

Ett av förslagen handlar om att det måste finnas en tydlig roll för kliniska studier i vården. Öka satsningen på kvalitetsregister.
Skapa en särskild fond i syfte att avlasta vårdens kostnader för introduktion av godkända läkemedel och så kallad CE-märkt medicinteknik för att förbättra svensk vårds användning av nya innovativa produkter.
En nationell satsning på specialiserade forsknings- och behandlingscentra, där vård, akademi och företag samverkar.

Läs rapport eller sammanfattning av rapport

Läs debattartikel publicerad i GP

Forska!Sverige initierade "Agenda för hälsa & välstånd" i juli 2014 som ett samarbetsprojekt där 24 organisationer med Riksförbundet HjärtLung som ett av dessa, från vård, akademi, företag, fackförbund och patientorganisationer ingår.