Mekaniska bröstkompressioner lika bra som manuella

september 02, 2013

En ny studie visar att mekaniska bröstkompressioner ger lika bra resultat som manuella bröstkompressioner.

Vid hjärtstopp utanför sjukhus är det viktigt med effektiva bröstkompressioner utan uppehåll för att åstadkomma ett blodflöde som minskar risken för hjärnskador och ökar överlevnaden. En studie som presenteras vid årliga konferensen ESC (European Society of Cardiology) i Amsterdam visar att mekaniska bröstkompressioner ger lika bra resultat som manuella bröstkompressioner.

I studien undersöktes 2589 patienter med hjärtstopp från sex ambulansområden i Sverige, Holland och England. De fördelades slumpmässigt till två grupper. En grupp fick mekaniska bröstkompressioner defibrillering under pågående kompressioner, den andra fick traditionell behandling med manuella bröstkompressioner enligt gällande riktlinjer.

Patienternas överlevnad och neurologiska tillstånd följdes från fyra timmar efter hjärtstoppet till sex månader efter att de lämnat sjukhuset. Resultatet visar inga signifikanta skillnader mellan grupperna – båda grupperna överlevde i lika stor utsträckning och med lika gott neurologiskt tillstånd.

Överlevnaden efter fyra timmar var lika hög (23.6% med mekanisk behandling, mot 23.7% med manuell). Andelen överlevande med bäst hälsotillstånd (enligt en skala där man bedömer neurologisk funktion) när de lämnade sjukhuset var 8.3 procent efter mekanisk behandling och 7.8 procent efter manuell. Motsvarande siffror efter sex månader var 8.5 procent mot 7.6 procent.

- Studien visar att mekaniska bröstkompressioner utan avbrott för defibrillering är lika bra som manuella. Våra resultat visar att metoden är säker och skyddar hjärnan lika bra, säger Sten Rubertsson, professor och överläkare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, i ett pressmeddelande.
Trots avsaknaden på signifikanta skillnader i överlevnad och hälsa kan mekanisk behandling i vissa fall vara att föredra.

- Att behandla i snabbåkande fordon kan utsätta ambulanspersonal för risker och att utföra långvarig manuell behandling är fysiskt ansträngande. Det är också en fördel i samband med hjärtstopp vid akut kranskärlsröntgen, säger Sten Rubertsson.

Läs mer om hjärt-lungräddning