Nu startar Lungmånaden 2019

oktober 31, 2019

Tre av tio får ofta upprepa sin sjukdomshistoria och hälften av patienterna tycker inte att vården tar tillvara deras kunskaper och erfarenheter. Under Lungmånaden riktar Riksförbundet HjärtLung ljuset på behovet av en personcentrerad vård där patientens egna drivkrafter och förmågor tas tillvara.

Illustration lungor.

Riksförbundet Hjärtlung har utnämnt november till lungmånaden. Runt om i landet arrangerar våra föreningar föredrag och träffar där man riktar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering.

Tema personcentrerad vård

Liksom föregående år är temat för lungmånaden personcentrerad vård. Ja, känner vi oss tyvärr tvungna att tjata. Orsaken är att vi ser hur många av våra medlemmar med kronisk eller långvarig sjukdom inte blir sedda.

- Personcentrerad vård handlar om att se personen i patienten. Att patienten är en människa med förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik behandling. Inte minst när det gäller en av Sveriges stora folksjukdomar KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, finns mycket att vinna på en mer personcentrerad vård, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Partnerskap i vården

Den personcentrerade vården utgår från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp. Vård, behandling och rehabilitering sker i ett partnerskap mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Forskning visar att ökad trygghet och kunskap samt kortare vårdtider är några positiva effekter av en vård som sker i partnerskap mellan patient och vårdgivare.

Utbildning minskar försämringar

- Vi vet att patientutbildning i kombination med stöd till egenvård minskar både försämringar i hälsotillståndet och sjukhusvistelser för KOL-patienter. Tillsammans med vården och med stöd av Socialstyrelsen har vi tagit fram utbildningsprogrammet Aktiv med KOL som är fritt för vården att använda, säger Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung.

Lungmånaden 2019

Riksförbundet HjärtLungs Lungmånad pågår i november. Många av våra föreningar ordnar aktiviteter i sina lokaler och även i samarbete med Apoteket AB, Apoteket Kronan och Kronans apotek.

Under Lungmånaden infaller Världskoldagen, den 20 november, då vi uppmärksammar lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Läs mer på vår Lungmånadssida
Läs mer om Sedd i vården för en mer personcentrerad vård
Läs mer om våra undersökningar