Hur ska fler patienter överleva hjärtinfarkt?

september 09, 2016

Varför deltar så få i hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt? För att titta närmare på den frågan får fyra forskare vid Linköpings universitet pengar ur Riksförbundet HjärtLungs forskningsfond. 

Hur ska fler patienter överleva hjärtinfarkt? Det var temat när länsföreningen HjärtLung i Östergötland bjöd in till möte i Linköping.

Mötet inleddes av  länsordförande Lars Gunnar Nilsson och därefter talade Riksförbundets Pelle Johansson om forskning. Vad är forskning frågade han oss. Jo, det är att fördjupa sig i ett ämne, försöker förstå hur saker och ting hänger ihop, finna lösningar på problem.

Intresset var på topp när forskare och fysioterapeut Sabina Borg intog podiet. Trots att motion minskar dödlighet och risken att drabbas av en ny hjärtinfarkt är det bara hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt som deltar i hjärtrehabiliteringens fysiska träning. Hur kommer det sig frågade hon oss.

För att hitta svaret på frågan får fyra forskare vid Linköpings universitet 260 000 kronor ur Riksförbundet HjärtLungs forskningsfond för att dels kartlägga omständigheter som hindrar människor att delta, dels hitta en modell som ska få fler hjärtinfarktpatienter fysiskt aktiva.

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros avslutade mötet med att berätta om förbundet och dela ut en check på 260 000 kronor till Linköpingsforskarna.

Läs mer om HjärtLungs forskning och förbundets forskningsfond.