Lättare att hitta hjärtstartare

augusti 23, 2013

Nu kan alla som har anmält hjärtstartare uppdatera informationen om den på hjärtstartarregistret. Tekniken gör det möjligt att koppla samman hjärtstartarregistret med Sveriges larmcentraler.

På Sveriges hjärtstartarregisters webbplats finns en karta över alla hjärtstartare i landet.

Med en ny teknisk lösning kan nu alla som har en hjärtstartare själva uppdatera information var den finns. Det gör att även positionsbestämningen blir mer exakt. Detta öppnar för en koppling till larmcentralerna som ska kunna få information om var närmaste hjärtstartare finns vid ett larm om hjärtstopp.

– Äntligen kan alla landets hjärtstartare nu komma till användning, säger Leif Svensson, professor i hjärtsjukdomar och ordförande i Svenska rådet för hjärt-lungräddning, i ett pressmeddelande.

Bakom Sveriges hjärtstartarregister står Civilförsvarsförbundet och Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning tillsammans med konsultföretaget Decerno, som byggt det nya systemet.

I dag finns över 8 000 hjärtstartare i registret. Ökningstakten senaste året var ungefär 2 500 på årsbasis.

Länk till Sveriges hjärtstartarregister, www.hjartstartarregistret.se