Landsting lovar bättre hjärtvård

februari 07, 2011

Efter påtryckningar från Hjärt- och lungsjukas förening i Norrköping lovar nu landstinget i Östergötland att hjärtsjukvården på Vrinnevisjukhuset i Norrköping ska förbättras.

Vrinnevisjukhuset i Norrköping Sedan lång tid har medlemmarna i Hjärt- och lungsjukas förening i Norrköping känt sig allt mer oroliga över hjärtsjukvården i Norrköping.

– Det finns igen kritik mot personalen vid hjärtenheten, de gör sitt yttersta, men det saknas tillräckliga personella resurser och därför måste man stärka kardiologkompetensen i form av fler kardiologer, säger Arne Jonsson, ordförande i Hjärt- och lungsjukas lokalförening i Norrköping i ett brev till landstingsstyrelsen.

Nu har Landstinget i Östergötland beslutat att Vrinnevisjukhusets hjärtenhet ska ingå i samma organisation som specialistvården i vid Linköpings universitetssjukhus.

När Hjärt- och medicincentrum vid Linköpings universitetssjukhus tar över är tanken att den kompetens och de resurser som finns på universitetssjukhuset också ska användas i Norrköping, rapporterar Sveriges Radio Östergötland.

Lyssna på och läs inslaget på P4 Östergötland: "Det handlar om att få tillbaks en framtidstro"