Lagändringar i Hälso- och sjukvårdslagen

december 10, 2009

Vårdgarantin, patientsäkerhet, patienten ställning med förnyad medicinsk prövning är huvuddragen i regeringens förslag.