Lagändringar i Hälso- och sjukvårdslagen

Vårdgarantin, patientsäkerhet, patienten ställning med förnyad medicinsk prövning är huvuddragen i regeringens förslag.

Läs mer om Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning på Socialdepartementets hemsida