Lagändringar i Hälso- och sjukvårdslagen

Vårdgarantin, patientsäkerhet, patienten ställning med förnyad medicinsk prövning är huvuddragen i regeringens förslag.