Kritisk debattartikel i DN

icon april 15, 2010

Åtta handikappförbund, däribland länsföreningen i Stockholm, kritiserar Stockholms läns landsting för ett beslut som de anser minskar förutsättningarna för bästa möjliga vård och behandling för kroniskt sjuka.