Kraftig minskning i dödlighet vid hjärtinfarkt

december 08, 2015

På tjugo år har andelen som dör i akut hjärtinfarkt minskat kraftigt, det visar ny statistik från Socialstyrelsen. För männen sjönk andelen från 40 procent till 25 procent, och för kvinnor från 44 procent till 29 procent.

År 1994 avled drygt 40 procent av männen och 44 procent av kvinnorna inom 28 dagar efter infarkt. Motsvarande siffror för 2014 var 25 procent för männen och 29 procent för kvinnorna. De högre siffrorna för kvinnor beror på den större andelen äldre bland dem, skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Minskning av antalet drabbade
2013 drabbades drygt 28 300 personer av en akut hjärtinfarkt 2013 och de preliminära siffrorna för 2014 visar på en nedgång till cirka 27 200 personer. Det är 27 procent färre än för 20 år sen.

En klar majoritet av alla hjärtinfarkter orsakas av faktorer som går att påverka, som till exempel rökning, höga blodfetter och låg grad av fysisk aktivitet.

Socio-ekonomiska faktorer spelar in
Statistiken visar att personer med en hög utbildning i mindre utsträckning drabbas av hjärtinfarkt jämfört med lågutbildade. 2014 fick drygt 60 procent färre kvinnor med eftergymnasial utbildning, i åldern 45–74 år, hjärtinfarkt, jämfört med kvinnor med grundskola som högsta utbildning. Bland männen var motsvarande andel knappt 40 procent, skriver Socialstyrelsen.

Läs mer hos Socialstyrelsen