Kongress 2010

juni 09, 2010

Den 8 juni 2010 inleddes förbundets kongress i Sollentuna.

Det var en eftermiddag med föreläsningar och seminarier med temat "Förbundet i framtiden". Alla fick lyssna på en mycket intressant föreläsning av professor Lars Svedberg verksam vid bland annat Ersta Sköndal Högskola. Han talade om det stora engagemang som finns i Sverige och flera andra länder i ideella föreningar. Det har mycket stor betydelse för hälsa och välfärd.

Därefter var det dags för seminarier i mindre grupper: Livsstilsförändring, prevention och rehabilitering, Folkbildning och studier och Intressepolitik och påverkansarbete.

Som avslutning på en intensiv eftermiddag talade David Lega om sitt liv som handikappad, simmare och medmänniska. Det var en bejublad föreställning som satte punkt på dagen i en positiv anda.