Känn pulsen på Internationella strokedagen

maj 09, 2017

Idag, på den Internationella strokedagen, uppmärksammas stroke i hela världen. Internationella strokedagen är en viktig dag för att rikta blickarna mot en mycket allvarlig sjukdom. En riskfaktor för stroke är förmaksflimmer som är en av våra dolda folksjukdomar.

Varje dag drabbas omkring 25 personer i Sverige med förmaksflimmer av stroke. I dag finns bra behandling som minskar risken för att drabbas, men ett problem är att 100 000 svenskar inte känner till att de har förmaksflimmer.

Sjukvården bör därför rutinmässig göra pulskontroll av personer över 65 år för att upptäcka rytmrubbningar i hjärtat. 

Mycket kan man också göra själv för att hålla koll på sin puls. Gå in på vår sida Kännpulsen.se

Läs också Länsföreningen HjärtLung Västra Götalands debattartikel i Borås Tidning.