Ros skriver på internationella Världshjärtdagen

september 25, 2019

På den internationella Världshjärtdagen 29 september skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros en ledare i Aftonbladet-bilagan Hjärta & Kärl om behovet av ett strukturerat omhändertagande av människor med hjärtsvikt och om tillgång till fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt.

Riv från tidningen Hjärta & Kärl

”Det kan vara din mamma, din pappa, din make, din syster eller din bror. Alla har vi någon i vår närhet som drabbats av en hjärtinfarkt, en stroke, förmaksflimmer eller kärlkramp. Faktum är att omkring 1,8 miljoner människor lever med en hjärt-kärlsjukdom i Sverige idag. Och trots att både insjuknandet och dödligheten minskat under det senaste decenniet är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken, vanligare än cancer. Men det finns mycket vi kan göra för att färre ska drabbas och för att fler ska överleva.”

Så inleder Inger Ros ledaren i Tidningen Hjärta & Kärl där bland andra professor Mårten Rosenqvist skriver om förmaksflimmer och David Fredman om SMS-livräddare vid plötsligt hjärtstopp.

Du kan läsa ledaren och fler artiklar här på webben:

www.folkhalsasverige.se/halsa/sa-kan-farre-drabbas-av-hjart-karlsjukdom-och-fa-ett-battre-liv