Inger Ros omvald som ordförande

juni 03, 2016

Riksförbundet HjärtLungs kongress har valt Inger Ros till tre nya år vid posten som förbundsordförande för Sveriges näst största patientorganisation.

-  Jag tackar för förtroendet och känner att vi har vind i seglen med vårt viktiga arbete för landets alla hjärt- och lungsjuka. Under mina år som HjärtLungs ordförande har jag sett hur patienten fått en allt mer framträdande och mer aktiv roll i forskningen och i frågor som rör vården och dess organisation. Bland annat har vi tillsammans med hjärtsjukvården tagit fram en ny modell för rehabiliteringen efter hjärtinfarkt och vi driver på för att alla astma/KOL-mottagningar ska bli certifierade, säger Inger Ros.

Under Riksförbundet HjärtLungs 36:e kongress den 1-3 juni 2016 omvaldes Inger Ros till posten som förbundsordförande för Sveriges näst största patientorganisation.

Kongressen har också valt förbundsstyrelse.

Riksförbundet HjärtLungs nya förbundsstyrelse:

Inger Ros, förbundsordförande
Sören Skoglund, förste vice ordförande
Allan Larsson, andre vice ordförande
Mona Johansson, ordinarie styrelseledamot
Agneta Petersson, ordinarie styrelseledamot
Britt Frendin, ordinarie styrelseledamot
Martin Lång, ordinarie styrelseledamot
Anders Gustafson, ordinarie styrelseledamot
Mikael Nissen, ordinarie styrelseledamot

Ersättare:

Maud Molander, ersättare i styrelsen
Christina Petersson, ersättare i styrelsen
Bo Birgersson, ersättare i styrelsen
Ulla Frank, ersättare i styrelsen

Mer om kongressen 2016