Inger Ros invald i regeringens patientråd

juni 14, 2019

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros har utsetts ingå i det Patientråd som regeringen nyligen instiftat. Rådet blir en direktkanal till regeringen i patientfrågor.

Inger Ros talar på Riksförbundets kongress 2019.

För ett drygt år sedan beslutade regeringen att inrätta ett patientråd där socialministern och regeringen regelbundet ska träffa organisationer som företräder patienter inom svensk hälso- och sjukvård. Rådet beskrevs som ett sätt för regeringen att löpande få ett patientperspektiv på olika aktuella frågor.

Nu har tretton ledamöter utsetts. En av dem är Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros.

- Det är jättebra att regeringen utser ett patientråd och jag är väldigt glad och hedrad att få delta i detta viktiga arbete. Min ambition är att lyfta blicken och arbeta för alla människor med långvariga och kroniska sjukdomar, säger Inger Ros.

Den 28 juni äger Patientrådets första möte rum.