Inger Ros bloggar om personcentrerad vård

april 13, 2018

"Om vården utgår från mig och mina förutsättningar, ser mig som en person och gör mig till en medskapare kommer resultaten i ökad livskvalitet snart att märkas" Det är hög tid för en personcentrerad vård på riktigt!", skriver Riksförbundet HjärtLungs ordförande i Forum for Health policys blogg.

Forum för Health Policy är en ideell förening som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till vetenskapligt baserad kunskapsbildning och dialog inom health policy. 

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros skriver i Forum for Health policys blogg. Inger inleder sitt blogginlägg:

"Varje dag möter jag människor med en eller flera kroniska sjukdomar. Det är närstående, vänner, kollegor och medlemmar i Riksförbundet HjärtLung. Många vittnar om samma sak. I sina möten med vården upplever de att de blir behandlade som en diagnos, inte som en person. Men så behöver det inte vara. Vården ska se personen i patienten. Personcentrerad vård är det sätt att jobba så att det blir så..."

och avslutar:

"Det är angeläget att vården i mycket större utsträckning än idag tar vara på den enskilda individens kraft. Många vill inte vara passiva vårdtagare utan snarare aktiva egenvårdare. Detta är rent av en nödvändighet, då vi lever större delen av livet utanför vården.

Om vården utgår från mig och mina förutsättningar, ser mig som en person och gör mig till en medskapare kommer resultaten i ökad livskvalitet snart att märkas. Vården behöver ta tillvara patientens berättelse. Genom ett aktivt och lyhört lyssnande kan patientens resurser, möjligheter och behov identifieras.

Det är hög tid för en personcentrerad vård på riktigt!"