Inger Ros - ny förbundsordförande

juni 09, 2010

På eftermiddagen idag 9 juni 2010 valdes ny förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Kongressen utsåg enhälligt Inger Ros (58 år) till ny förbundsordförande. Det är den första kvinnan som ordförande i förbundets 71-åriga historia.

- Jag är glad åt det stora stödet och ser med stor förväntan fram emot detta hedersuppdrag. Det finns mycket att arbeta vidare med för att förbättra villkoren för de hjärt- och lungsjuka.

Inger Ros är sjukvårdspolitiker (S) i Stockholm och har sedan 1995 arbetat med politik på heltid. Hon är utbildad till sekreterare med anställningar ibland annat NJA, Lantarbetarförbundet, ABF och Socialdemokraterna.