HSO: "Oförsäkrade läkemedel - risk för patienter"

februari 07, 2017

Årligen säljs hundratusentals förpackningar av oförsäkrade läkemedel på apoteken och varje år skadas ett antal patienter av dessa läkemedel. Under 2012 såldes 349 000 oförsäkrade förpackningar på apotek inom läkemedelsförmånen, skriver Handikappförbunden i ett pressmeddelande.

Handikappförbunden vädjar nu i en skrivelse till sjukvårdsminister Gabriel Wikström att agera i frågan. Läkemedelsförsäkringen är en viktig patientsäkerhetsfråga.

- Dessa oförsäkrade läkemedel når Handikappförbundens medlemsförbunds medlemmar, ibland utan deras vetskap, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.

- Det utgör givetvis en stor risk för patienten om en skada skulle uppstå, säger Nyman i ett pressmeddelande.

Handikappförbunden skriver vidare: "Att läkemedlet kan vara oförsäkrat känner inte många patienter till. Patienten går in på apoteket med ett recept på ett försäkrat läkemedel och ut med ett annat som saknar läkemedelsförsäkring, utan att veta om det.

Problem uppstår framför allt när ett oförsäkrat läkemedel blir utvalt till ”periodens vara” av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Av konkurrensrättsliga skäl, kan TLV inte kräva att ett läkemedel ska ha läkemedelsförsäkring för att få bli periodens vara."

- Det vore dock möjligt, att via reglering, skapa möjlighet för patienten att välja bort oförsäkrade läkemedel, säger Stig Nyman.

- Här vill vi att regeringen agerar för att stärka patientsäkerheten, säger Nyman i pressmeddelandet.

Läs hela skrivelsen här