Debattartikel i SvD: ”Hjärtsjuka måste följas upp på ett bättre sätt”

april 19, 2017

Hjärtsvikt orsakar stort lidande och kostar samhället miljardbelopp varje år. Men genom tidig diagnos och strukturerat omhändertagande av patienterna kan behandlingen förbättras för att förebygga onödiga sjukhusinläggningar och förtida död. Det skriver Lars Lund, Peter Vasko och Inger Ros med flera i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sverige tillhör de främsta länderna i världen när det gäller att akutbehandla hjärtinfarkter. Nästan dubbelt så många överlever hjärtinfarkt i dag jämfört med för 20 år sedan. Men när patienterna sedan skrivs ut från sjukhuset görs inte tillräckligt för att förebygga vanliga följdsjukdomar efter hjärtinfarkt. En av dessa sjukdomar är hjärtsvikt som orsakar stort lidande för de som drabbas och som kostar samhället miljardbelopp varje år. Genom tidig diagnos och strukturerat omhändertagande av patienterna kan behandlingen förbättras för att förebygga onödiga sjukhusinläggningar och förtida död.

Läs hela debattartikeln på Svd.se