HjärtLung positivt till regeringens tobaksförslag

februari 18, 2015

Regeringen vill utreda förslag om rökförbud på uteserveringar, exponeringsförbud i butiker och neutrala förpackningar. Riksförbundet HjärtLung applåderar initiativet som kan få Sverige i fas med andra föregångsländer inom tobakspreventionen.

På DN debatt idag presenterar folkhälsominister Gabriel Wikström (S) regeringens förslag för det tobakspreventiva arbetet där regeringen ser positivt på målet om ett slutdatum för rökningen, i linje med kampanjen rökfritt Sverige 2025, Tobacco Endgame.

Regeringen kommer utreda möjligheten att införa fler rökfria miljöer utomhus i enlighet med Folkhälsomyndighetens bedömning, där man bland annat nämnde entréer till offentliga byggnader, busshållplatser och perronger, uteserveringar, lekplatser och utomhusarenor.

Regeringen vill också införa exponeringsförbud i butiker, ett förbud som redan är verksamt i en lång rad länder, bland annat vårt grannland Norge.

Det tredje steget i det nya förslaget är att införa neutrala tobaksförpackningar.

Folkhälsoministern skriver:
"Vi måsta ha höga ambitioner om vi ska nå målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Att skapa ett rökfritt samhälle är en viktig pusselbit i det arbetet."

- Riksförbundet HjärtLung ser mycket positivt på detta förslag som rimmar väl med det opinionsarbete vi bedrivit de senaste åren för att Sverige åter ska ta täten i det tobakspreventiva arbetet, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Läs debattartikeln på DN.se: "Rökfria uteserveringar nästa steg för att minska rökningen."