HjärtLung och Apoteket i samarbete mot KOL!

november 05, 2014

Under Lungmånaden 2014 samarbetar Riksförbundet HjärtLung med Apoteket för att sprida kännedom om lungsjukdomen KOL och hur man kan förebygga och lindra sjukdomen bland annat genom rökstopp.

Minst en halv miljon människor i Sverige lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL - en av vår tids stora folksjukdomar. Apoteket samarbetar med Riksförbundet HjärtLung för att sprida kännedom om sjukdomen och hur man kan förebygga och lindra genom bland annat att sluta röka.

November månad etableras av Riksförbundet HjärtLung som Lungmånaden och den 20 november som KOL-dagen. Den 20 november finns representanter från HjärtLungs lokala föreningar på många av Apoteket ABs apotek för att informera om sjukdomen, vikten av att sluta röka och om förbundet.

– Samarbetet med Apoteket ger oss möjlighet att möta upp våra medlemmar på en annan arena. Det ger oss även möjlighet att träffa de som inte känner till vad vi gör som förbund eller känner till sjukdomen KOL. Här ser vi Apoteket som den bästa mötesplatsen för oss, säger Pär Hommerberg, ansvarig företagssamarbeten, Riksförbundet HjärtLung.

Rökning är den i särklass viktigaste orsaken till sjukdomen. Förbundets medlemmar erbjuds 100 kronor rabatt på Apotekets Sluta Röka tjänst, och rabatt på nikotinersättning från den 1 november 2014 till den 28 februari 2015.

– Apotekets Sluta röka tjänst är utvecklad på vetenskapliga grunder och vår modell en framgångsfaktor för att lyckas med sin rökavvänjning, säger Marianne Norelius, Hälsostrateg i Apoteket.

Fakta Apotekets Sluta Röka tjänst

Tillsammans med nikotinläkemedel är personligt stöd en framgångsrik kombination för att lyckas. Det lönar sig alltid att sluta med tobak och gör en stor skillnad för hälsan.

Det här ingår:

  • Fem möten med din hälsocoach
  • Personlig handlingsplan med konkreta mål och tydliga aktiviteter
  • Uppföljning och stöd med möjlighet att kontakta din coach mellan träffarna
  • Motivationsbok.

Läs mer om Riksförbundet HjärtLungs Lungmånaden!