HjärtLung lyfter personcentrerad vård i Almedalen

juni 19, 2018

Om man frågar vårdpersonal om de jobbar personcentrerat kommer sannolikt en majoritet att svara ja. Men är det verkligen så? Riksförbundet HjärtLung lyfter personcentrerad vård under Almedalsveckan genom att arrangera seminariet Sedd i vården - att se personen i patienten för en bättre vård och genom deltagande i paneldiskussioner och rundabordssamtal.

Seminarium som Riksförbundet HjärtLung arrangerar:

Sedd i vården - att se personen i patienten för en bättre vård

Tisdagen den 3 juli klockan 13.00–14.10
Plats: Hälsodalen, lokalen Skafferiet
Arrangör: Riksförbundet HjärtLung

När du möter vården är du ofta i ett utsatt läge. Då betyder det mycket att känna sig sedd. Att sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal som du träffar, ser dig som en människa och inte bara som en patient med en diagnos. Personcentrerad vård är ett sätt att jobba så att alla känner sig sedda varje gång de har kontakt med vården.

Medverkande:
• Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet
• Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung
• Ida Björkman, Universitetslektor vid Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet (GPCC).
• Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
• Peter Graf, VD för TioHundra.
• Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna

Läs mer om seminariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/view/49918

 

Vägen mot världsklass 

Sex patientorganisationer ger förslag på hur: gå från en strukturbaserad till en personcentrerad vård, patienten ska inkluderas i vården och ha rätt till en sammanhållen hälsoplan m.m...

Tisdagen den 3 juli kl. 9-10
Plats: Funktionsrätts tält vid Hamnplan 
Arrangör: Storstockholms Diabetesförbund, Astma- och allergiförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Diabetes-organisationen Sverige, Neuroförbundet.


Seminarier som Riksförbundet HjärtLung deltar i:

Lag utan verkan – jakten på den försvunna patientmakten 

Måndagen den 2 juli, 08.45-09.45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, B51
Arrangör: Johnson & Johnson

De senaste årens hälso- och sjukvårdsdebatt har involverat begrepp som patient/personcentrering, delaktighet och tillgänglighet. Men trots goda intentioner har olika reformer inte alltid uppfyllt sitt syfte. Varför har tidigare reformer som syftat till ökad patientcentrering inte fungerat optimalt?

Medverkande:
Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung
Anders Henriksson, ordförande landstingsstyrelsen, Landstinget i Kalmar län, Socialdemokraterna
Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare, Kristdemokraterna
Kajsa Westling, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Västra Götalandsregionen
Camilla Waltersson Grönvall (M), socialpolitisk talesperson
Lise-lott Eriksson, ordförande, Blodcancerförbundet

Mer om seminariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/view/51851


Nära vård på nya sätt – unika förutsättningar skapar nya lösningar

Tisdagen den 3 juli, 07.30-09.00
Plats: Cramérgatan 8, trädgården
Arrangör: Region Norrbotten

Hur kan vi gå från en föråldrad hälso- och sjukvårdsstruktur till en som matchar dagens förväntningar och behov? Hur kan vi erbjuda tillgänglig vård till alla i Norrbotten? Kan arbetet utifrån våra unika förutsättningar bli ett föredöme för andra regioner?

Medverkande:
Lisbet Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
Elisabeth Eero, verksamhetschef, Övertorneå Hälsocentral
Anna Nergårdh, utredare, Samordnad utveckling för god och nära vård
Brita Winsa, divisionschef närsjukvård, Region Norrbotten
Mari Huhtanen, enhetschef, Region Norrbotten
Inger Ros, ordförande, Riksförbundet HjärtLung
Anders Ekholm, vice Vd, Institutet för framtidsstudier

Mer om seminariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52230


Kan vi halvera strokefallen på tio år?

Tisdagen den 3 juli, 10.30-11.30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2
Arrangör: Pfizer/BMS

Trots att stroke ofta kan förhindras drabbas cirka 26 000 personer av stroke varje år. Svensk strokeprevention har varit framgångsrik, men inte alla landsting har kommit lika långt. Vad kan vården och politiken göra för att antalet strokefall ska ha halverats om tio år?

Medverkande:
Tord Juhlin, överläkare, Skånes Universitetssjukhus
Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung
Kjell Holm, verksamhetschef, STROKE – Riksförbundet
Christer Jonsson, oppositionslandstingsråd i Kalmar, Centerpartiet
Anna-Lena Hogerud, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialdemokraterna, Region Skåne

Mer om seminariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53158


Nära liv, nära vård i ett raplext samhälle - Hur får vi det att funka i en alltmer digital vardag

Tisdagen den 3 juli, 15.30–17.00
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Arrangör: Arbetsterapeuterna

I framtiden blir hemmet primär instans för livets alla hälsofaser. Ny teknik och nya organisatoriska lösningar gör att vård, omsorg, handel och annan service flyttar in. Men flyttar det närmre individen? I seminariet fokuserar vi på såväl inspiration som interaktion på vad den förändrade kontexten innebär.

Medverkande:
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL
Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare av Samordnad utveckling för god och nära vård, Regeringen
Peter Alvinsson, avdelningschef, e-Hälsomyndigheten
Inger Ros, förbundsordförande, Riksförbundet HjärtLung
Lars Sandman, professor Prioriteringscentrum, Linköpings universitet
Lars Schenatz, vd, Tamro
Niklas Sundler, affärschef molntjänster, Axians
Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen
Mats Olsson, framtidsstrateg, Karios Future
Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Mer om seminariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52932


Från vilja till handling – med patienten i fokus

Onsdagen 4 juli, 13.00–14.30
Plats: Strandgatan 15B
Arrangör: Novartis Sverige AB

Individens roll i hälso- och sjukvården har debatterats under många år. Utredningar visar på vikten av att låta patientens livssituation och möjlighet till självbestämmande stå i centrum samt att patienter som involveras i vårdkedjan frigör resurser. Om alla är överens – varför händer då inte mer?

Medverkande:
Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
Lise Lidbäck, Neuroförbundet
Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
Caroline Liljegren, Reumatikerföreningen Stockholm
Maria Liljeroos, processledare, Landstinget Sörmland
Sara Wallström, Centrum för personcentrerad vård
Emma Spak, SKL
Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum, SLSO
Marie Morell, (M), Region Östergötland
Jonas Andersson, (L), Västra Götalandsregionen
Monica Johansson, (S), Landstinget Sörmland
Göran Hägglund, moderator

Mer om seminariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54511


Organdonation - en fråga om liv och död

Torsdagen den 5 juli, 11.00–11.50
Plats: Slottsterrassen 6, Läkartidningens tält
Arrangör: Njurförbundet, MOD m.fl.

Den höga donationsviljan i Sverige växlar inte ut i motsvarande grad av organdonation. För många som väntar på organ blir väntan lång med kast mellan hopp och förtvivlan och för några hinner döden före. Vad kan göras i denna fråga om liv och död och hur kan vi bättre ta tillvara fler organ?

Medverkande:
Håkan Hedman, ordförande, Njurförbundet
Peter Carstedt, grundare, MOD
Bengt von Zur-Mühlen, överläkare, Svensk Transplantationsförening
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Stefan Ström, donationsansvarig läkare, Region Västmanland
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund
Sten Heckscher, domare, Regeringskansliet
Annika Tibell, biträdande sjukhusdirektör, Nya Karolinska sjukhuset
Agneta Holmström, enhetschef, Socialstyrelsen
Anna-Lena Sörenson, vice ordförande, Socialutskottet
Kristina Hambraeus Jonzon, donationsansvarig läkare, Storstockholm och Gotland

Mer om seminariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/49968