Hjärtemånad med Sven Wollter och Tilde Fröling

februari 01, 2019

Att uppmärksamma kroppens varningssignaler är temat i Riksförbundet HjärtLungs kampanj- och kortfilm Varningssignaler med Sven Wollter och Tilde Fröling som har premiär den 4 februari. Med Hjärtemånaden vill Riksförbundet HjärtLung öka kunskapen om hjärtat och hjärtsjukdom, om risk- och friskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom som är Sveriges vanligaste dödsorsak.

Tilde Fröling och Sven Wollter. 

Riksförbundet HjärtLung fokuserar under februari månad på hjärt- och kärlsjukdom. Hjärt- och kärlsjukdomar ligger bakom flest dödsfall i Sverige. Därför är det viktigt att förebygga hjärtinfarkt, hjärtsvikt och förmaksflimmer. Exempel på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom är tobaksrökning, höga blodfetter, högt blodtryck, fysisk inaktivitet och fetma.

För att uppmärksamma vikten av att hålla koll på kroppens varningssignaler i samband med hjärtkärlsjukdom har Riksförbundet HjärtLung producerat kortfilmen Varningssignaler med Sven Wollter och Tilde Fröling i huvudrollerna. Budskapet är att lyssna på kroppens varningssignaler, att leva hälsosamt samt att hålla koll på blodtryck och kolesterolvärden som är kända riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.

- Vi vill öka kunskapen om Sveriges vanligaste dödsorsak, hjärt- och kärlsjukdom. Om fler lyssnar på kroppens varningssignaler och tänker på riskfaktorer skulle vi kunna förhindra många fall av allvarlig hjärt- och kärlsjukdom. Hjärtkärlsjukdomarna är en av Sveriges stora vårdutmaningar. För att rädda fler liv är tidig diagnos och behandling av hjärtsjukdomar och ett bättre stöd till livsstilsförändring grundläggande, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

 

Varningssignaler

Att lyssna på kroppens varningssignaler kan göra skillnad. Se vår prisbelönta kortfilm Varningssignaler med Sven Wollter och Tilde Fröling. 

 

Hjärtemånaden 2019

Under Hjärtemånaden februari informerar Riksförbundet HjärtLung och förbundets 148 lokalföreningar om hjärt- och kärlsjukdom och riskfaktorer som högt blodtryck, rökning och ett stillasittande liv. På vår sida hjart-lung.se/vart-arbete/hjartemanaden/ kan du se vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.

Filmen Varningssignaler

Måndagen den 4 februari kl. 17.00 -18.30 har filmen Varningssignaler premiär i samband med ett event på SF Sergel Stockholm där en kortare föreläsning om livsstil och hjärtkärlhälsa hålls. Det kommer även finnas möjlighet att testa sina kolesterolvärden på plats. Varningssignaler är producerad av Riksförbundet HjärtLung med stöd av Sanofi.

Aktiv med förmaksflimmer

Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med vården tagit fram Aktiv med förmaksflimmer – en patientutbildning som vården kan använda gratis och som stärker patientens kunskap och möjligheter att aktivt delta i sin vård och behandling. 

Hjärt- och kärlsjukdomar

År 2017 dog drygt 92 000 personer folkbokförda i Sverige. Hjärt- och kärlsjukdomar och tumörer är de vanligaste dödsorsakerna. Tillsammans stod dessa för närmare 60 procent av dödsfallen år 2017. (källa: Socialstyrelsen)

Högt blodtryck

Att ha ett högt blodtryck är vanligt. Så stor andel som en fjärdedel av den svenska befolkningen har ett högt blodtryck och risken ökar med stigande ålder. Bland de som är över 65 år beräknas 50 procent ha ett högt blodtryck. De flesta som har ett högt blodtryck märker inte alls av det. Ett högt blodtryck kan leda till allvarliga tillstånd och sjukdomar som hjärtsvikt, hjärtinfarkt, förmaksflimmer och stroke.
Läs mer i artikeln Därför ska du hålla koll på ditt blodtryck

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har en skyddande effekt för hjärt-kärlsjukdom eftersom motion och fysisk aktivitet påverkar bakomliggande riskfaktorer. Det som sker vid fysisk aktivitet och motion är att blodtrycket sjunker, kroppens känslighet för insulin förbättras, blodsockernivåerna sjunker. Minskad depression och ångest kan också kopplas samman med fysisk träning.
Regelbunden motion bäst för hälsan