Hjärtemånaden 2017

januari 31, 2017

Hundratusentals människor i Sverige skulle kunna må så mycket bättre om de fick tidig diagnos och behandling av hjärtsjukdomar som förmaksflimmer och hjärtsvikt. Riksförbundet HjärtLung har utnämnt februari till Hjärtemånaden för att uppmärksamma hjärtats sjukdomar och hjärtsjukvården. 

Under Hjärtemånaden pågår Riksförbundets kampanj Känn Pulsen för att uppmana allmänheten att ta pulsen två gånger om dagen för att upptäcka eventuella rytmrubbningar.

Förmaksflimmer är en rytmrubbning som i värsta fall kan orsaka stroke.

Minst 100 000 människor i Sverige vet inte om att de har förmaksflimmer. Förmaksflimmer behöver inte ge symtom utan kan vara en ”tyst” sjukdom. Eftersom förmaksflimmer kan orsaka stroke är det viktigt att upptäcka flimret tidigt för att få rätt behandling och på så sätt ha möjlighet att minska risken för stroke eller TIA.

Genom kampanjen Känn Pulsen vill vi upplysa allmänheten att man på ett enkelt sätt kan upptäcka ett förmaksflimmer genom att ta pulsen två gånger om dagen. Kampanjen kommer att synas under februari på Facebook, i tunnelbana och på bussar i Stockholm samt på bussar i Göteborg och Örebro. Vi uppmanar till manuell screening genom att allmänheten själva tar sin puls.

Hade du lite extra puls första dagen du körde i högertrafik? Känn den igen! Om du är över 65 år kan du minska risken för stroke genom att ta pulsen två gånger om dagen. Läs hur på: www.kännpulsen.se

På specialsidan Hjärtemånaden kan du läsa reportage, artiklar och fakta om hjärtvård, få tips och råd om rehabilitering och se i kalendariet Aktiviteter 2017 vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.