Hjärtemånaden 2016

februari 11, 2016

Hundratusentals människor i Sverige skulle kunna må så mycket bättre om de fick tidig diagnos och behandling av hjärtsjukdomar som hjärtsvikt och förmaksflimmer. Riksförbundet HjärtLung utnämner nu februari till Hjärtemånaden för att uppmärksamma hjärtats sjukdomar och hjärtsjukvården.

Underbehandlingen vid hjärtsvikt i Sverige är stor visar Socialstyrelsens utvärdering av hjärtsjukvården ”Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015”. Utvärderingen visar också att mycket behöver göras i sekundärpreventionen efter en hjärthändelse.

- Det finns så många människor i Sverige i dag som skulle kunna må så mycket bättre om de fick rätt diagnos och rätt behandling av sin hjärtsjukdom. Det gäller hjärtsvikt, förmaksflimmer och det gäller vården efter hjärtinfarkt, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Under Hjärtemånaden pågår Riksförbundets kampanj Ljuset på de dolda folksjukdomarna med fokus på hjärtsvikt och förmaksflimmer. Hjärtsjukdomar som det finns ett stort mörkertal kring och där många inte känner till att de bär på en hjärtsjukdom. Minst 100 000 människor i Sverige vet inte om att de har förmaksflimmer och cirka 200 000 har odiagnostiserad hjärtsvikt.

- Odiagnostiserade flimmerpatienter kan få stroke och personer med hjärtsvikt får sämre livskvalitet och riskerar att dö i förtid, säger Inger Ros.

På specialsajten Hjärtemånaden kan du läsa reportage, artiklar och fakta om hjärtvård, få tips och råd om rehabilitering och se i kalendariet Aktiviteter 2016 vad som är på gång runt om i landet under Hjärtemånaden.

Hjärtemånaden:

Under Hjärtemånaden ordnar Riksförbundet HjärtLung och länsföreningarna paneldiskussioner om hjärtvården, lokalföreningarna informerar om hjärt-kärlsjukdom och riskfaktorer som högt blodtryck, rökning och ett stillasittande liv.

Hemsida för Hjärtemånaden med fler aktiviteter: www.hjartemanaden.se

Om Ljuset På

Kampanjen sätter ljuset på folksjukdomarna hjärtsvikt, förmaksflimmer och KOL och visar på vikten av att få diagnos och korrekt behandling. Kampanjarbetet kommer att pågå till februari 2017 och är ett resultat av medlemmarnas krav på en bättre och mer jämlik hjärt- och lungsjukvård. De nationella kvalitetsregistren RiksSvikt, Auricula och Luftvägsregistret är samarbetspartners i kampanjarbetet. www.ljusetpa.se

Känn pulsen

Under Hjärtemånaden lanseras kampanjen Kännpulsen för att sprida kunskap om hur man själv kan känna om man har en oregelbunden puls. Oregelbunden puls kan vara ett tecken på förmaksflimmer. Diagnosen förmaksflimmer ställs genom EKG. Om pulsen ofta är oregelbunden bör man kontakta vården för kontroll.