Hjärtat i Europa

september 29, 2012

En ny Europeisk rapport publiceras i samband med Världshjärtdagen. Den visar minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar jämfört med 2008. Men man ser också risker för en ökning igen i framtiden.

- Det är glädjande att dödsfallen i hjärt-kärlsjukdom minskar, säger Hans Stam, president för European Heart Network, i ett pressmeddelande. För några år sedan tycktes ökningen vara ostoppbar, men den här rapporten visar att trenden har vänt.

Samtidigt, påpekas i pressmeddelandet från European Society of Cardiology och European Heart Network, finns det anledning till oro för att hjärt-kärlsjukdomarna åter ska öka i framtiden. Diabetes och övervikt ökar, rökning är fortfarande ett stort bekymmer, medborgarna i Europa blir allt äldre.

Hjärt-kärlsjukdomar är fortfarande orsaken till fyra miljoner dödsfall i Europa. Det är en mänsklig tragedi och en omfattande ekonomisk börda.

Pressmeddelandet i sin helhet och rapporten finns att hämta på www.ehnheart.org
(Obs, texterna är på engelska)