Har du koll på ditt blodtryck? Nu är Riksförbundet HjärtLungs Hjärtemånaden 2023 igång

februari 01, 2023

Hjärtemånaden 2023 är igång! Under februari i år ökar vi kunskapen om hjärtat och hjärt-kärlsjukdom om riskfaktorer och förbättringsmöjligheter i hjärtsjukvården. I år med fokus på högt blodtryck.

Ett för högt blodtryck ökar risken för en rad allvarliga sjukdomar och tillstånd som hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och njursvikt.

- För att hitta personer med högt blodtryck måste fler ta sitt blodtryck. Ofta men inte alltid mäts blodtrycket i kontakt med sjukvården, och det är inte alltid det följs upp. Det höga blodtrycket konstateras ibland för sent, ofta i samband med att en person kommer in akut drabbad av hjärtinfarkt eller stroke, säger Anders Åkesson, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

  • Det går att förebygga högt blodtryck.
  • övervikt
  • stress
  • dåliga matvanor
  • rökning
  • hög alkoholkonsumtion
  • för lite fysisk aktivitet

är alla exempel på bakomliggande livsstilsfaktorer som går att påverka.

Om du redan har ett högt blodtryck finns beprövad läkemedelsbehandling man kan kombinera med ändrade levnadsvanor.

Under Hjärtemånaden februari sjösätter vi Lilla blodtrycksskolan.

Läs mer på Hjärtemånaden

Välkommen till Lilla Blodtrycksskolan!