HSO blir Funktionsrätt Sverige

maj 18, 2017

Handikappförbunden heter nu Funktionsrätt Sverige. Lars Ohly är ny ordförande. Han efterträder Stig Nyman.

- Jag tycker begreppet funktionsrätt är ett utmärkt sätt att visa vad frågorna handlar om – rätten för alla att leva ett liv med självbestämmande och full delaktighet i alla delar av samhällslivet. För att nå detta måste samhällsbygget utgå från universell utformning och särlösningar måste göras onödiga", säger nyvalda ordföranden Lars Ohly i ett pressmeddelande.

Riksförbundet HjärtLung är ett av 41 förbund i Funktionsrätt Sverige som tillsammans representerar mer än 400 000 människor. 

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida www.funktionsratt.se