God jul och tack för i år!

december 21, 2018 uppdaterad, oktober 5, 2022

Året lider mot sitt slut och vi vill passa på att tacka er alla för ert engagemang och stöd under 2018. 

Vi har åstadkommit så mycket tillsammans. Riksförbundet HjärtLung lanserade sin kampanj Sedd i vården för en mer personcentrerad vård i våras.

Vi har delat ut pris till Årets hjärt-lungräddare, samlat in medel till forskning och tagit fram patientutbildningar vården kan använda gratis. Patientutbildningen Aktiv med KOL har t.ex. efterfrågats av över 500 vårdcentraler hittills.

Vi har påpekat bristen på strukturerat mottagande för förmaksflimmerpatienter genom vår Flimmerrapport, skrivit debattartiklar om hur personcentrerad vård kan göra livet bättre för KOL-patienter samt att vi måste kraftsamla mot hjärthälsoklyftorna.

Hälften av patienterna tycker inte att vården tar till vara deras kunskap

Allt Riksförbundet HjärtLung gör är baserat på vad våra medlemmar tycker är viktigt. Genom undersökningar har vi t.ex. lyft fram att hälften av patienterna inte tycker att vården tar tillvara deras kunskaper och de erfarenheter de har av sin sjukdom. Nio av tio tycker dessutom att det är viktigt att den de möter i vården har kunskap om mig som patient.

Ni har klart och tydligt skickat budskapet att vården behöver se personen i patienten, människan bakom diagnosen, och ta tillvara hennes eller hans erfarenheter, upplevelse och kompetens. Därför kommer vi fortsätta driva frågan om personcentrerad vård även under nästa år.

Vi vill önska er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!