HjärtLung stöder patientnära forskning: Surfplatta ger hjärtsjuka bättre liv

juni 17, 2016

Ny teknik som via surfplatta och app hjälper hjärtsviktspatienter att ta kontroll över sin sjukdom och samtidigt minskar antalet vårddygn, det har utvecklats av ett forskningsprojekt som Riksförbundet HjärtLung stöder. Riksförbundet HjärtLung delar ut 2,2 miljoner kronor till patientnära forskning. 

16 projekt med patientnära forskning får i år dela på 2,2 miljoner kronor ur Riksförbundet HjärtLungs forskningsfond.

Forskare vid Karolinska institutet har fått medel till ett projekt med surfplatta och app för människor med hjärtsvikt - Surfplattor som egenvårdsstöd för patienter med hjärtsvikt.

Forskare vid Göteborgs universitet får 83 000 kronor för att studera symtom vid brustet hjärta som framförallt visat sig drabba kvinnor efter klimakteriet.

En forskargrupp vid Linköpings universitet får 260 000 kronor för att dels kartlägga omständigheter som hindrar människor att delta i hjärtrehabilitering, dels hitta en modell som ska få fler hjärtinfarktpatienter fysiskt aktiva.

- Tack vare allmänhetens bidrag kan vi stötta forskning som har direkt nytta för de som lever med hjärt- och lungsjukdom idag, det gör fonden unik, säger Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung.

Forskningsstatus2016 

I Riksförbundet HjärtLungs medlemstidning Status/Forskning 2016 kan du läsa om några av de forskningsprojekt som förbundet stöder.

Beviljade forskningsanslag 2016

Läs om de forskningsprojekt som Riksförbundet HjärtLung stöder.