Föreningen i Sundsvall 70 år

september 24, 2010

Hjärt- & Lungsjukas Förening i Sundsvall har firat sitt 70-årsjubileum.

Det uppmärksammades i Sundsvalls tidning med två artiklar. Den ena om själva jubileet och den andra med en intressant artikel om bakgrunden till föreningens bildande och sanatorietiden.

Sundsvalls Tidning: Så började det

Sundsvalls Tidning: Från lungsot till kol