Förbundet välkomnar lagändring

maj 11, 2010

Problemet med att vissa läkemedel inte är anslutna till den frivilliga läkemedelsförsäkringen, som förbundet tidigare uppmärksammat, kan vara på väg att lösas.

Regeringen har i ett lagförslag föreslagit att för att ett läkemedel ingå i förmånen ska det omfattas av en försäkring.

TLV ska om lagen träder i kraft ta med försäkringsläget vid sin bedömning. I förslaget är det inte angivet att det just ska vara LFF utan en försäkring som "ger ett godtagbart skydd".

- Det är bra att regeringen tagit tag i frågan, men det är viktigt att det tydligt framgår vad ett godtagbart skydd är, säger förbundsordförande Berndt Nilsson.

I det remissvar till socialdepartementet som man arbetar på lyfts vissa problem fram. Där står bland annat att det är viktigt att det tydligt framgår vad ett godtagbart skydd är. Man vill också ha svar på vilka bevis som krävs för att få ersättning och hur en eventuell utredning ska gå till.

En annan fråga LFF lyfter i sitt svar är vad som händer om flera läkemedel är inblandade i skadan men det är osäkert vilket som orsakat den. Sådana fall ersätts idag av LFF.

Om lagförslaget går igenom beräknas den träda i kraft den 1 januari 2011. Fram till den 28 juni har remissinstanserna på sig att lämna synpunkter.